arrow_submit
Keresés
Molotow - Serach Head
 •  

  Általános üzleti feltételek

  Rooftop, s.r.o., a vállalat címe Telocvična 34, 821 05 Bratislava, ID: 44182236, ÁFA azonosító: SK2022614649, beírva az üzleti nyilvántartásban  a körzeti bíróság vezetése alatt Pozsonyban I,  odd Sro, vl. č. 52501/B

  Áruk értékesítése on-line boltban, a https://www.molotow.sk/ címen

   

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1.1. Ezek a feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") Rooftop, s. r. o., székhely Telocvična 34, 821 05 Bratislava, ID: 44182236, ÁFA azonosító:  SK2022614649, beírva az üzleti nyilvántartásban  a körzeti bíróság vezetése alatt Pozsonyban I (a továbbiakban: az eladó) a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozza, amelyek a az eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vevő) között az eladó online áruházán keresztül kötött vásárlási szerződés alapján (a továbbiakban: vásárlási szerződés). Az online boltot az eladó ahttps://www.molotow.sk/ weboldalán (a továbbiakban: weboldal) üzemelteti.

  1.2. A feltételek tovább szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az eladó honlapján, a https://www.molotow.sk/ (a továbbiakban: weboldal) és egyéb kapcsolódó jogi kapcsolatok felhasználásával. 

  1.3. A feltételeken kívüli egyéb rendelkezések módosíthatók a vásárlási szerződésben. A vásárlási szerződés különböző elrendezései elsőbbséget élveznek a vállalkozás feltételeivel szemben.  

  1.4. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést a vállalkozó az eladóval a 2. §. 2. sz. 513/1991 Coll. A módosított kereskedelmi törvénykönyv (a továbbiakban: kereskedelmi törvény) egyes üzleti feltételek egyes rendelkezéseit, amelyeket az üzleti feltételek szövegében ilyen módon megjelöltek, és azok hiányos nyilatkozatát  tartalmazza: 4, Art. 6.2 - 6.10. 

  1.5. Az üzleti feltételek a vásárlási megállapodás szerves részét képezik. A vásárlási szerződést és a feltételeket szlovák nyelven írják. A vásárlási szerződést szlovák nyelven lehet megkötni. 

  1.6. Az általános szerződési feltételek szövegét az eladó módosíthatja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az általános szerződési feltételek korábbi verziójának hatálya alatt kötött szerződésekből erednek.

   

  2. A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  2.1. A bolt webes felülete tartalmazza az eladó által felkínált áruk listáját, beleértve az áruk egyedi árait. A felajánlott áruk ára tartalmazza az ÁFA-t és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk és az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, ameddig a bolt weboldalán megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyedi feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. A bolt weboldalán elhelyezett áruk értékesítési ajánlatai nem kötelező erejűek, és az eladó nem köteles megkötni az áru vásárlására vonatkozó szerződést.

  2.2. A webalapú üzleti felületen keresztül kiküldött áruk nem kötelező érvényűek. Kizárólag felhívás a vásárlóknak, hogy érvényes ajánlatot küldjön a vásárlási szerzõdés megkötésére.

  2.3. A bolt weboldalán az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek is megtalálhatók. A weboldalon felsorolt ​​áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Szlovák Köztársaság területén szállítják.

  2.4. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot a bolt weboldalán. A megrendelőlap jellemzően információkat tartalmaz:

  2.4.1. a megrendelt áruról (a vevő beszerzi a megrendelt árukat az üzlet weboldalán lévő elektronikus bevásárlókosárába),

  2.4.2. az áruk beszerzési árának kifizetésének módja, a megrendelt áruk szállításának szükséges módja és,

  2.4.3. információ a szállítási költségről (a továbbiakban: megrendelés).

  2.5. A megrendelést az eladónak történő elküldés előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja. Így a vevőnek lehetősége van arra, hogy észleli és kijavítsa a hibás adatokat a megrendelésben, és eltávolítsa az egyes elemeket az elektronikus bevásárlókosárból. Rendszerint a vevő látni fogja a bevásárlókosárban tárolt összes árut, az árat, az egyes tárgyak mennyiségét, a bevásárlókosárban tárolt összes ár árát és az áru szállításának költségét; az áruk ára az ÁFA-val együtt, és lejjebb külön az ÁFA is megjelenik.

  2.6. A vevő a megrendelést a "rendelés" gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek tartja. A megrendelés elküldése a vevő javaslata a vételiszerződés megkötésére.

  2.7. Az eladó automatikus rendszere a megrendelés kézhezvételét követően azonnal visszaigazolja a vevőt e-mailben a felhasználó kezelőfelületén vagy a rendelésben megadott vevő e-mail címére (a továbbiakban: vevő e-mail címe). Ha a vevő hibás elektronikus címet adott meg az eladónak, amelynek eredményeként a megrendelés visszaigazolása nem lehetséges, az eladó jogosult a megrendelést visszavonni. 

  2.8. A megrendelés elfogadásának megerősítése a 2.7. bejegyzésben nem értékesítési szerződés. Tekintettel arra, hogy a művelet eladója és a "kőbolt" nem mindig tudja garantálni a vásárlási szerződésben meghatározott áruk elérhetőségét. Emiatt a vásárlási szerződés csak az eladó által a vevő e-mail címére szállított átvételi elismervény kézbesítésének pillanatában keletkezik; a küldés visszaigazolásának egy része a vásárlási szerződés megkötésének időpontjától, a vásárlási szerződésből való kivonás formáját és a szerződésből való kilépéshez szükséges mintavételi utasítás teljes szövegét is tartalmazza. 4. bejegyzés.

  2.9. A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár, a becsült szállítási költség) az eladó mindig jogosult a megrendelőtől további megerősítést kérni (pl. írásban vagy telefonon), vagy megadni vagy módosítani a szállítási szerződési feltételeket vagy a fizetési módot.

  2.10. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles vásárlási szerződést kötni, általában olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megsértették az eladóval szemben fennálló kötelezettségeiket.

  2.11. A vevő beleegyezik abba, hogy a távközlési eszközöket a vásárlási szerződés megkötéséhez használja. A vevőnek a távközlési eszközök használatával kapcsolatban a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket (internetkapcsolati költségek, telefonköltségek) a vevő viseli, és elismeri, hogy ezeknek a költségeknek az összege az internetes vagy telefonos kapcsolat feltételeitől függ, amelyet a vevő használ.

  2.12. Amíg az árut a vevő nem veszi át, az eladó bármikor jogosult kilépni a szerződésből. Ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül visszaküldi a vevőnek a vételárat a vevő által meghatározott számlára történő készpénz nélküli átutalással, feltéve, hogy a vételárat előre megfizették.

   

  3. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

  3.1. Az áru árát és az áruk beszerzési szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módon fizetheti az eladónak: 

  • készpénzzel az üzlet címén Mariánska 9, 811 08 Bratislava
  • készpénzzel a vevő által a megrendelésben kijelölt helyen;
  • banki átutalással az eladó számlájára, amely a megrendelésben szerepel (a továbbiakban: "eladói fiók");
  • készpénz nélkül PayPal-on keresztül
  • készpénzmentes fizetéssel/hitelkártyával a CardPay-on keresztül
  • hitelkártyával a fent említett címen.

  3.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is fizetni az adott szerződéses összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételárat és az áru szállításával kapcsolatos költségeket meg kell érteni.

  3.3. Készpénzfizetés vagy készpénzben történő szállítás esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vásárlási szerződés megkötésétől számított 1 napon belül fizetendő.

  3.4. Készpénzmentes fizetés esetén a vevő köteles megfizetni a vételárat a változó fizetési szimbólummal együtt. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár megfizetésének kötelezettsége az adott összeg jóváírása az eladó számlájára.

  3.5. Az eladó többek között jogosult a teljes vételár megfizetésére is, még mielőtt az árut a vevőnek küldték, kivéve, ha a vevő megerősíti a megrendelést (2.9. Cikk).

  3.6. Az eladó által a vevőnek nyújtott árukra vonatkozó lehetséges kedvezmények nem kombinálhatók, és a kedvezmény csak a nem diszkontált árukra alkalmazható.

  3.7. Ha a kereskedelem során szokásos, vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályok írják elő, az eladó adóbevallást (számlát) ad ki a vevőnek a vásárlási szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adóbevallást - a számlát az eladó adja ki a vevőnek, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére vagy papír formájában az árukkal együtt.

   

  4. KILÉPÉS A SZERZŐDÉSBŐL OK MEGADÁSA NÉLKÜL

  4.1. A fogyasztó által a szerződésből való kilépés a törvény 102/2014 Z.Z. módosított szöveggel.

  4.2. Ha a szerződésből való kilépés nem a 7. §-ban 6. sz. 102/2014 Z.z. a módosított módon a vásárlónak joga van 14 napon belül visszavonni a vásárlási szerződést bármilyen ok nélkül és szankció nélkül

  4.2.1. a vevő által vagy a vevő által kijelölt harmadik féltől (a fuvarozótól eltérő) az áru kézhezvételétől, vagy

  4.2.2. attól az időponttól, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) az utolsó áru kiszállítást kézhez vette, abban az esetben, ha a vevő egy adott megrendelésben különböző árut rendelt, de az eladó két vagy több szállítási megrendelésben külön szállította őket,

  4.2.3. az utolsó tétel vagy az áru egy részének a vevő vagy más kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) kézhezvételétől abban az esetben, ha az eladó több részeként szállítja az árut.

  4.3. A 4. cikk értelmében a vásárlási szerződésből való visszavonás javasolt módja az eladó szállítási címére küldött írásbeli visszavonás (Rooftop, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava), vagy az eladó e-mail címe: info@rooftop.sk; a vásárlási szerződéstől való elektronikus visszavonási űrlapot ITT oldalon lehet megtalálni, letöltheti vagy kinyomtathatja és elküldheti az eladónak a jelen cikkben leírt módon. Az eladó köteles szöveges formában is elküldeni az eladási szerződéstől a formanyomtatványt a kiállítási visszaigazolás részeként. 2.8 bekezdésben lévő feltételeket. A visszavonásban a vevő köteles megnevezni a nevét, vezetéknevét, rendelésszámát és a megbízás feladásának dátumát (vásárlás dátuma).

  4.4. A szerződésből történő visszalépés esetén a 4.2 bekezdés feltételeit, az eladási szerződést a kezdetektől megszakítják. A vevő köteles az árut az eladónak a szerződésből történő visszalépéstől számított 14 napon belül elküldeni. Az árut sértetlenül és felhasználatlanul vissza kell adni az eladónak, minden tartozékkal és teljes dokumentummal (vásárlási igazolás, utasítások, jótállási kártya) és, ha lehetséges, az eredeti csomagolásban. A vevő köteles az árut a meghatározott szállítási címre küldeni. 4.3. bekezdés

  4.5. Miután a vevő visszaadta az árut a 4.4. bekezdés Általános Szerződési Feltételek, az eladó jogosult a visszaküldött áruk felülvizsgálatára, hogy meghatározza, hogy a visszaküldött áruk sérültek, kopottak-e vagy részlegesen használtak-e.

  4.6. A szerződésből történő kilépés esetén a 4.2. bekezdésben található eladási feltételek, az eladó a vételárat a vevőnek a vásárlási szerződésből történő visszavonásától számított 14 napon belül visszaküldi, beleértve a már megfizetett szállítási költségeket is, amely megfelel a legolcsóbb értékesítési módnak.

  4.6.1. készpénz nélkül a vevő által megadott számlára, amelyből a vevő fizette meg az áru vételárát

  4.7. Az eladó azonban a 4.6. bekezdés szerint nem köteles a pénzeszközöket a vevőnek elküldeni, mielőtt a vevő az árut meghatározott szállítási címre szállítja. 4.3. bekezdés vagy a vevő bizonyítja neki, hogy már elküldte az árut az eladónak.

  4.8. Az áru visszaküldésének költségét a vevő viseli, még akkor is, ha az árukat a szokásos módon nem lehet visszaküldeni.

  4.9. A vevö nem vállal felelõsséget a vásárlási szerződésből történő visszavonással kapcsolatban a bekezdése szerint. 2.4 az áruk kezeléséből származó áruk értékének csökkentése oly módon, hogy az az áru jellegével és jellemzőivel, beleértve azok funkcionalitását is megismerje. Azonban, ha az áruk sérültek, kopottak (egyébként nem szükségesek az áruk megismeréséhez) vagy részlegesen használt áruk, a vevő az elszenvedett kárért felel az eladónak. Ebben az esetben az eladó jogosult kártérítést követelni a vevőtől. Az áruk károsodása nem tekinthető az eredeti csomagolás károsodásának az áruk kicsomagolása miatt.

  4.10. Ha ajándékot adnak a vevőnek az árukkal együtt, az eladó és a vevő közötti adományozási megállapodás azzal a feltétellel kötött megkötést, hogy ha a szerződést a fogyasztó visszavonja, az adományozási szerződés automatikusan megszűnik, és a vevő köteles az áru mellett adott ajándékot visszaküldeni az eladónak.

   

  5. ÁTVÉTEL ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

  5.1. Az áru kézbesítési módját az eladó határozza meg, kivéve, ha a vásárlási szerződés másként rendelkezik. Ha a szállítási módot a vevő állapítja meg, a vevő viseli a kockázatot és a szállítási költségeket.

  5.2. Ha az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a kézbesítéskor elfogadni. Ha a vevő nem veszi át az árut, az eladó jogosult 10 eurós szerződéses büntetésre (szóval: tíz euró), az eladó jogosult arra is, hogy ellépjen a szerződéstől. Ha a vevő nem fogadja el az árut szállításkor, az eladó jogosult a vásárlót a megbízhatatlan ügyfelek listájára (a továbbiakban: "feketelista") felvenni, míg a feketelistára regisztrált vásárlók kötelesek előre fizetni banki átutalással az eladó számlájára.

  5.3. Abban az esetben, ha a vevő oldalán található okok miatt szükséges az áru többszöri kiszállítása vagy más módon mint, ahogy a szerződésben megvolt egyezve, a vevő köteles az áruk ismételt szállításával kapcsolatos költségeket megfizetni vagy más szállítási módszerrel kapcsolatos költségeket.

  5.4. Az árut a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni, hogy nem rongálódott és esetleges hibák esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás jogellenes belépését bizonyító csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól. A szállítási megjegyzés aláírásával a vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó szállítmány csomagja ép. A vevő jogosult arra is, hogy ellenőrizze az áruk fizikai szállítását, és azonnal értesítse az eladót, ha az áru károsodás jeleit mutatja. Későbbi követelések figyelmen kívül maradnak.

  5.5. Azegyéb, áruk szállítása során fennálló jogokat és kötelezettségeket az eladó által adott különleges szállítási feltételek szabályozzák. A szállítási díjak és a szállítási feltételekre vonatkozó egyéb információk a következő oldalakon találhatók: https://molotow.sk/shiping-and-charges/.

   

  6. FELELÖSSÉGEK A HIBÁKÉRT, JÓTTÁLLÁS

  6.1. A szerződő felek jogai és kötelezettségei az eladó hibájával kapcsolatos felelősségére vonatkozóan, beleértve az eladó garanciális felelősségét is, az alkalmazandó általános kötelező érvényű rendelkezésekre irányulnak.

  6.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevőnek, hogy az áru az átvételkor megfelelő legyen. Az eladó szabályai felelősséget von magába a vevővel szemben, hogy mikor a vevő átvette az árut: 

  6.2.1. az árunak tulajdonságai vannak,melyet az eladó megadott a weboldalon (többnyire az áru leírásában), és amelyek megtalálhatóak a vásárlási szerződésben vagy a megrendelésben,

  6.2.2. az áruk megfelelnek az eladó által a weboldalon lévő célnak (többnyire az áru leírásában), vagy amelyekhez általában ezt a fajtát használják,

  6.2.3. az áruk a megfelelő mennyiségben, darabban vagy tömegben vannak, és

  6.2.4. az áru megfelel az előírásoknak

  6.3. Ha hiba jelenik meg az átvételtől számítva 6 hónapon belül, akkor lehetséges, hogy az áru már az átvételkor hibás volt,

  6.4. A vásárló köteles érvényteleníteni a hibákat, melyek az átvétel után 24 hónapon belül jelentkeznek

  6.5. Ha ez a hiba jellegéből adódóan nem aránytalan, a vevő megkövetelheti, hogy új árut szállítsanak ki hiba nélkül, de ha a hiba csak az áruk egy részét érinti, a vevő csak az áru egy részének cseréjét követelheti meg. Ha egy ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő visszavonhatja a vásárlási szerződést. A vásárlónak joga van új áruk kiszállítására vagy cseréjére cserélhető hibák esetén, kivéve, ha a javítás vagy javítások többszöri előfordulása esetén az áru megfelelően használható. Ebben az esetben a vevőnek joga van visszavonni a vásárlási szerződést.

  6.6. Ha az áru hibája az új árukhoz képest aránytalan lenne a hiba jellegéből adódóan (általában, ha a hibát eltávolítják indokolatlan késedelem nélkül), a vevőnek csak az ingyenes hibáinak eltávolítására jogosult, melyek bebiztosítják az eladót és megegyezik a vevővel.

  6.7. Ha a vevő nem vonja vissza a szerződést, vagy nem gyakorol jogot az új áruk hibamentes szállítására, vagy az áruk cseréjére (6.5. Cikk). Vagy az áruk ingyenes javítására (6.6. Cikk), átlagos árkedvezményt igényelhet. A vevő jogosult arra, hogy elfogadható árengedményt kapjon akkor is, ha az eladó nem képes hiba nélkül szállítani az új árukat, helyettesíteni vagy javítani az árut, illetve ha nem tudja ésszerű időn belül orvosolni a problémát, hogy a vevőnek nyújtott helyesbítés jelentős nehézségekbe ütközzön.

  6.8. A hibás teljesítéshez való jog nem tartozik a vevőhöz, kivéve, ha a vevő tudta, hogy hibája van (pl. kifejezetten és egyértelműen meg van adva az áru leírásában a vásárlási szerződésben, vagy a bolt weboldalán), vagy a vevő okozza a hibát.

  6.9. A cikkek elrendezése 6.2. - 6.7. nem használják, a jótállás nem alkalmazható, és sem az eladó, sem a gyártó nem felelős

  6.9.1. alacsonyabb áron értékesített áruk esetében azokért a hibákért, amelyekre az áruk alacsonyabb árát tették

  6.9.2. a szokásos használat okozta kopás esetén,

  6.9.3. az áru helytelen használatából eredő hiba esetén, ha ez ártalmatlansághoz vezetett,

  6.9.4. használt áruk esetében olyan hibák esetén, amelyek megfelelnek az áru használatának, mely már az átvételkor is volt

  6.9.5. a gyártó vagy forgalmazó által az áru dokumentációjában megadott utasítások be nem tartásából eredő hibákért.

  6.10. A vevő köteles az igényelt árukat egy hónapon belül felvenni azon időszak lejártától számítva, amikor a követelésnek a felszereléséről szóló értesítéstől számított egy hónapon belül kell lennie, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodik meg. Ha a vevő a megadott határidőn belül nem fogadja el az igényelt árukat, az eladó naponta 1 € tárolási díjra jogosult az igényelt áruk beszedési határidejének lejártának első napján.

  6.11. Ha a vevő nem gyűjti be a reklamált árukat 6 hónappal azután, hogy az eladó figyelmeztette őt a reklamáció elintézéséről, az eladó jogosult eladni a nem összegyűjtött árut, sérült áru esetén, eldobni vagy ártalmatlanítani, értesítenie kell a vásárlót a reklamáció elintézése során vagy később.

  6.12. A felek egyéb, az eladó hibájával vagy felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozza.

   

  7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAIK ÉS FELŐSSÉGEIK

  7.1. A vevő megvásárolja az áruk tulajdonjogát az áruk beszerzési árának megfizetésével.

  7.2. A vevő tudomásul veszi, hogy a weboldal szoftvere és egyéb összetevői (beleértve a felajánlott árut is) szerzői jogvédelem alatt állnak. A vevő vállalja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné, hogy a harmadik felek a szoftvert vagy más webes felületet alkotó egyéb összetevőket módosítsák vagy használják.

  7.3. A vevő nem jogosult olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb eljárásokat használni, amelyek befolyásolhatják a Store Web Interface működését a Store Web Interface használatakor. A bolt weboldalán csak abban az esetben lehet használni, ha az nem az eladó jogainak rovására történik, és megfelel a rendeltetésének.

  7.4. Az eladó a Polgári törvénykönyv értelmében a vevőre nézve semmilyen magatartási kódexe nem köti, 40/1964 törvény.

  7.5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél beavatkozásából eredő hibákért, illetve a weboldal használatának a rendeltetésszerű használatát sértő használata miatt.

  7.6. A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, a Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava található, felelős a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért a vásárlási szerződésből.

   

  8. KÉZBESÍTÉS

  8.1. Eltérő megállapodás hiányában minden, a vásárlási szerződéssel kapcsolatos levelezést írásban, e-mailben, személyesen, vagy postai szolgáltatón keresztül (a feladó által kiválasztott levélben) írásban, a másik félnek kell kézbesíteni. A vevő a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi.

   

  9. VÉGLEGES RENDELKEZÉSEK

  9.1. Ha a weboldal használatával vagy a vásárlási szerződés által létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a szlovák jog szabályozza.

  9.2. A vevőnek lehetősége van írásban vagy elektronikusan, az eladó elektronikus címére küldött panaszokról értesíteni az eladót. Az eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy ne válaszoljon olyan harmadik felek panaszaira, akik nem kötöttek szerződést az eladóval.

  9.3. Ha a vevő nem elégedett a panasz megoldásával, vagy az eladó panaszával, vagy ha egyáltalán nem akar kommunikálni az eladóval, jogosult a 7.6. cikkben meghatározottak szerint fellebbezni az illetékes felügyeleti hatósághoz, azaz a Szlovák kereskedelmi ellenőrzéshez. Ha a vevő panaszkodni kíván a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, a vevő kapcsolatba léphet az Adatvédelmi hivatallal (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

  9.4. Az eladó jogosult az árut kereskedelmi engedély alapján értékesíteni, és az eladó tevékenysége nem tartozik más szakma alá. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatala hatáskörébe tartozik.

  9.5. Ha az Általános szerződési feltételek bármelyike ​​érvénytelen vagy hatástalan, vagy érvénytelenség esetén a rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek jelentése az érvénytelen rendelkezésnek a lehető legközelebb van. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A vásárlási szerződés vagy a szerződési feltételek módosítása írásos formát igényel.

  9.6. A vásárlási szerződést, beleértve a feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.

  9.7. Ha a vevő külföldi tényező, a szlovák jog a vásárlási szerződésből vagy az online áruház-szolgáltatások használatából eredő bármely más jogviszonyból eredő jogviszonyra vonatkozik. Ugyanakkor a szerződésekről és az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt.

  9.8. Az eladó elérhetőségei a jelen feltételek elején találhatók.

  9.9 Ezek a feltételek érvényességbe lépnek 2019. január 1-jén.